Hlášení pojistné události

Identifikace
*

V případě, že vozidlo bylo v době pojistné události řízeno, je nutné přiložit obě dvě strany řidičského průkazu.

V případě, že se jedná o vandalismus nebo srážku se zvěří, je nutné přiložit protokol Policie ČR z obou stran.

V případě dopravní nehody je nutné přiložit záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky nehody.

Kontaktní údaje
*
*
*
*
Vozidlo
Pojistná událost
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Protistrana
*
*
*
*
*
*
*

např. protokol nebo potvrzení o účasti na dopravní nehodě (důležítá je zejména první strana)

např. jiné potvrzení od Policie

*
*
*
*
*
*
Vložit přílohu

formulář o dopravní nehodě

formulář o dopravní nehodě

Odesláním tohoto formuláře souhlasím, aby v souvislosti s mou žádostí se mnou společnost ŠkoFIN s. r. o. komunikovala pomocí e-mailu nebo telefonu, tj. prostředky na dálku a to přesto, že mě společnost ŠkoFIN s.r.o. tímto upozorňuje, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit a to ani přes veškeré úsilí, které ochraně a bezpečnosti osobních údajů věnuje, neboť nelze vyloučit, aby data a tedy i moje osobní data, včetně kopií přiložených dokumentů, obsažených v e-mailu, nebyla infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Beru na vědomí doporučení společnosti ŠkoFIN s.r.o., abych si ověřil(a), že je můj e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně abych si jej sám/sama zabezpečil(a) řádným softwarem.
Pokud již nadále nebudu mít zájem o tento způsob komunikace ve věci této žádosti, jsem si vědom(a), že o tom mohu společnost ŠkoFIN s.r.o. kdykoliv informovat na kontaktech uvedených zde. V takovém případě se mnou bude společnost ŠkoFIN s.r.o. nadále komunikovat prostřednictvím mojí kontaktní poštovní adresy.
Beru na vědomí, že v návaznosti na odeslání tohoto formuláře dojde k poskytnutí údajů uvedených ve formuláři společnosti ÚAMK a.s., která může tyto mé osobní údaje následně předat 3. straně (pojišťovně).
Bližší informace o zpracování osobních údajů společností ŠkoFIN s.r.o. jsou dostupné zde.

povinná položka*